14.11.10

Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελ. Ενημέρωση: 08/11/2005
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-politismos/erga/erga_1_3.htm
Αρχική Σελίδα > Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" > Άξονες Προτεραιότητας > Παιδεία & Πολιτισμός > Έργα
2000-2006
Έργα
Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
Για το Μέτρο 1.3, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 119,87 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη στο ποσό των 106,07 εκατομμυρίων ευρώ. Εχουν ενταχθεί 160 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 107,67 εκατομμυρίων ευρώ, με Δημόσια Δαπάνη 93,26 εκατομμυρίων ευρώ.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 160 έργα που χρηματοδοτούνται από το Μέτρο 1.3. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.
38 96375 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Φ.
100.000,00 €

96317
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
‐ € 99.342,90 € ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 99.342,90 €

116823
ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (1852‐1980 ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (Ε Λ Ι Α ) ‐ € 299.439,00 € ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 299.439,00 €

99588
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΑΚΗ
ΤΛΟΥΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
54.145,76 € 58.076,76 € ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 3.931,00 €

129 92373
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 1.100.000,00 € ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

131 99148
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 80.000,00 € ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

139 96317
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 100.000,00 € ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ