14.11.08

ημερίδα : «Το τοπίο, η πολιτική του τοπίου, η φωτογραφική παρατήρηση του τοπίου» Προς την δημιουργία ενός παρατηρητηρίου του τοπίου στην Ελλάδα. 3 /2

3 /2/ 2003
ημερίδα : «Το τοπίο, η πολιτική του τοπίου, η φωτογραφική παρατήρηση του τοπίου»
Προς την δημιουργία ενός παρατηρητηρίου του τοπίου στην Ελλάδα.

Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΣΕΠΟΧ, ΤΕΙ Αθήνας
9.15 Εισαγωγική ομιλία
9.30-11.00 Το τοπίο στην αντίληψη — σύλληψη των χώρων
Πρόεδρος της συνεδρίας: Ιωσήφ Στεφάνου
9.30 Η κοινωνική κατασκευή του τοπίου:
Yves Luginbuhl, Διευθυντής ερευνάς στο CNRS, Πανεπιστήμιο Paris I
9.50 Η παιδεία και οι αναπαραστάσεις του τοπίου στην Ελλάδα:
Θεανώ Τερκενλή, επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10.10 Η φυσιογνωμία του τοπίου:
Ιωσήφ Στεφάνου, Καθηγητής στην σχολή αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
10.30 Συζήτηση
11.30-13.00 Οι πολιτικές του τοπίου
Πρόεδρος της συνεδρίας: Θεανώ Τερκενλή
11.30 Οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις του τοπίου στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου:
Maguelonne Dejeant-Pons, του Συμβουλίου της Ευρώπης
12.00 Η υφιστάμενη κατάσταση και η εφεύρεση της πολιτικής του τοπίου στην Ελλάδα,:
Η. Μπεριάτος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
12.30 Συζήτηση
14.00-16.30 Η φωτογραφική παρατήρηση του τοπίου στην Γαλλία
πρόεδρος της συνεδρίας: Ηλίας Μπεριάτος
14.00 Παρουσίαση του Φωτογραφικού Παρατηρητήριου του Τοπίου:
Jean-Philippe Seguin, Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γαλλίας
14.30 Παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων του φωτογραφικού παρατηρητήριου του δήμου Montreuil-sous-bois
(προάστιο του Παρισιού), προβολή της φωτογραφικής σειράς:
Pierre Morisse, Διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος
15.15 Από την φωτογραφική αποστολή της DATAR στο Φωτογραφικό Παρατηρητήριο του Τοπίου:
προβολή, παρουσίαση και επεξήγηση από τον φωτογράφο Alain Ceccaroli
16.00 Συζήτηση
17.00-19.30 Προς ένα Φωτογραφικό Παρατηρητήριο του Τοπίου
Πρόεδρος της συνεδρίας: Μάρθα Χουσιανάκου
17.00 Η φωτογραφία του τοπίου στην Ελλάδα και η πιθανή συνεισφορά του Φωτογραφικού Παρατηρητήριου του Τοπίου:
Νίκος Παναγιώτοπουλος, Σύμβουλος στο τομέα της φωτογραφίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
17.30 Το τοπίο και ο χωροταξικός σχεδιασμός:
Μάρθα Χουσιανάκου, Πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ.
18.00 Οι εξελίξεις του τοπίου στην Ελλάδα:
Χ. Κοκκώσης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
18.30 Το ελληνικό παρατηρητήριο του τοπίου: παρουσίαση του σχεδίου:
J. Ballesta, Η. Μπεριάτος, Λ. Γουργιώτης, Ν.Παναγιώτοπουλος, Θ. Τερκενλή, Μ. Χουσιανάκου
18.45 Συζήτηση

Οργανωτική Επιτροπή :
Jordi Ballesta (Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα)
Ανέστης Γιουργιώτης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Alexis Michel (Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα)

Ταυτόχρονη μετάφραση
Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
Σίνα 31 Πληροφορίες: 210.33.98.735

Δεν υπάρχουν σχόλια: